Kreativnost in konoplja

USTVARJALNOST IN KONOPLJA – Portal domišljije

Ustvarjalnost in konoplja sta bili povezani že daleč v preteklosti. Glasbeniki, umetniki in pisatelji že dolgo uporabljajo konopljo za vir kreativnosti. Vendar ali obstaja povezava med konopljo in kreativnostjo? Kakšno je to razmerje in kako ga je možno dokazati? Konoplja ima sloves portala za doseganje večje kreativnosti in tudi danes jo mnogo »kreativcev« uporablja za doseganje novih idej ter inspiracij. Konoplja lahko sprosti našo domišljijo in nas naredi bolj kreativne. Ampak kaj se skriva za vsem tem?

Ustvarjalnost se morda zdi neotipljiva, amorfna lastnost, vendar jo znanstveniki lahko merijo objektivno na različne načine. Na primer, lahko preštejejo število rešitev, ki se jih nekdo domisli za reševanje določenega problema. To je odraz njihovega raznolikega razmišljanja, ki je pogosto povezano s kreativnostjo. Potrebno pa je poudariti, da je pri ugotovitvah nevarnost, da lahko prikažemo kar si želimo prikazati glede na to, kako oblikujemo vprašanja in uporabimo statistiko. Če bi želeli pokazati, da konoplja ne poveča kreativnosti, bi lahko sodelujočim dali konopljo z visoko vsebnostjo THC (npr. okoli 25 mg). Pri tako visokih odmerkih THC definitivno ne bodo kreativni. Lahko bodo zelo zaspani in pojavi se lahko celo paranoja. Manjši odmerki THC v kombinaciji z manj kreativnimi ljudmi pa navadno prinese dobre rezultate (povečana kreativnost). Pa poglejmo, kako sta ustvarjalnost in konoplja povezani.

Creativity and cannabis

DIVERGENTNO RAZMIŠLJANJE IN USTVARJALNOST

Divergentno razmišljanje je pogosto znanstveno merilo kreativnosti. Je način razmišljanja, ki raziskuje mnoge možne rešitve ter se navadno pojavi na spontan, prost, ne-linearen način. Z drugimi besedami, divergentno razmišljanje vključuje metode, kot so viharjenje možganov, kreativno razmišljanje ter prosto pisanje, za doseganje idej izven normalnih okvirjev.

V vsakodnevnem življenju divergentno razmišljanje pogosto uporabljeno kadar navedemo več možnosti za doseganje inovativnih rešitev. Od tega, kako doseči fiskalne prihodke za določeno obdobje, do najboljšega načina izkoriščevanja zaloge ipd. Širše gledano uporabljamo divergentno razmišljanje kadarkoli želimo odpreti svoj um v več smeri in novim rešitvam.

Schafer in sodelavci (2011) so po pregledu literature ugotovili, da učinki konoplje na ustvarjalnost še niso bili globje preučeni. Prav tako pa se zelo slabo razume mehanizme preko katerih stimulira aktivnost. Ugotavljajo, da ima konoplja psiho-mimetične simptome, ki bi lahko vodili v povezovanje konceptov, ki se zdijo povsem nepovezani. To je del divergentnega razmišljanja, ki se smatra kot primarni del kreativnega razmišljanja. Spremenjena psihična stanja, ki jih povzročijo psihoaktivne snovi nas lahko osvobodijo od tradicionalnega razmišljanja. S tem povečamo verjetnost generacije novih idej in asociacij.

USTVARJALNOST IN KONOPLJA

Dr. Alice Flaherty, učiteljica nevrologije in psihiatrije na Medicinski Fakulteti Harvard pravi, da povezava med konopljo in ustvarjalnostjo še ni bila dovolj raziskana. Zatakne se že pri konsenzu, kako definirati ustvarjalnost in kako jo meriti. Na primer, ali je bil Steve Jobs bolj kreativen kot Louis Armstrong? Oba sta bila rekreativna uporabnika konoplje.

Biološka raven

Kako pa sta ustvarjalnost in konoplja povezana na biološki ravni? Tako, da poveča pretok krvi v dele možganov, ki so povezani s kreativnostjo, vključno z:

  • »nucleus accumbens«, ki je povezan z nagrajevanjem,
  • amigdalo, ki je vključena pri občutkih sreče in evforijo,
  • čelni reženj, ki je vključen pri regulaciji čustev in izvršnem delovanju.

Konoplja pa lahko vzpodbudi večji pretok krvi tudi v dele, ki so povezani s paranojo in drugimi negativnimi čustvenimi stanji – močno povezano tudi s prevelikimi odmerki.

Kreativnost in konoplja

Dopamin, ustvarjalnost in konoplja

Študija iz leta 2010 je raziskovala odnos med dopaminom in kreativnostjo. Ugotovili so, da prevelika ali prenizka raven dopamina škoduje divergentnemu razmišljanju. Srednja raven pa je ravno prav za zagotovitev pravih pogojev. THC je znan po tem, da stimulira sproščanje dopamina v delu možganov, ki je odgovoren za kreativne aktivnosti. Kronična uporaba konoplje pa lahko vodi do ravno obratnega učinka. Več o povezavi med konopljo in dopaminom si lahko preberete tukaj.

Raziskovalci pa se strinjajo s tem, da je sprožilec kreativnosti divergentno razmišljanje oziroma, razmišljanje izven okvirov. Pred 10 leti so raziskovalci Univerzitetne Fakultete v Londonu preučevali učinke kajenja konoplje na ustvarjalnost. Ugotovitve so pokazale, da konoplja lahko vzpodbuja sposobnost povezovanja nesorodnih konceptov, ki je del divergentnega razmišljanja. Dodatno pa so ugotovili, da konoplja vzpodbuja sproščanje dopamina, ki lahko posledično povzroči bolj tekoče verbalne sposobnosti – v tem primeru je moral posameznik v eni minuti navesti kar se da veliko besed, ki se začnejo z določeno črko. To se je še posebej pozitivno izkazalo pri posameznikih, ki so se imeli za manj kreativne. Manj vpliva pa je imela pri že visoko kreativnih osebah.

Podobno doživlja pianistka Alexa Silverman, ko uporablja konopljo. Trdi, da zaradi konoplje ne premišljuje prekomerno o svoji glasbi in ji omogoča eksperimentiranje z zanimivejšimi naprednimi akordi. V nasprotnem primeru bi bila v glavi prezaposlena z razmišljanjem o pravilih standardne glasbene teorije. Pomaga ji prebroditi miselnost, da mora biti v določenem konceptu ali določenem okviru.

Creativity and cannabis

Na to temo obstaja veliko literature, vendar so podatki zelo mešani. Konsenz pri večini pa je, da manj kreativni ljudje postanejo bolj kreativni ob uživanju manjših odmerkov konoplje. Pri ljudeh, ki so pa že zelo kreativni pa ni velike spremembe. Za tem stoji nekaj logike. Manj kreativni posamezniki so bolj nagnjeni k temu, da ob uživanju konoplje naredijo velike korake na področju kreativnosti, medtem, ko so jih kreativni ljudje že naredili. Pozitivne učinke konoplje na kreativnost lahko dokažemo za kratkoročno stanje ter ko smo pod vplivom konoplje. Trenutno pa je nemogoče dokazati, da nam lahko dolgoročna uporaba konoplje poveča kreativnost, tudi ko nismo pod njenim vplivom.

Dilema kokoši in jajca

Težko je določiti ali je konoplja vzpodbudila ustvarjalnost pri posameznikih, ali pa so kreativni posamezniki bolj nagnjeni k uporabi konoplje. Študija iz 2017 je ugotovila, da uporabniki konoplje poročajo večjo ustvarjalnost in prav tako dosegajo boljše rezultate na testih kreativnosti. Študija pa je tudi testirala osebnostne tipe. Uporabila je popularno metriko Velikih 5 in ugotovila, da so uporabniki konoplje dosegli boljše rezultate v kategoriji »odprtost za izkušnje«. Ta metrika izraža lastnosti visoke kreativnosti in domišljije. Tako je raziskava zaključila, da čeprav uporabniki konoplje izkazujejo večjo kreativnost, so ti učinki artefakt njihove povišane ravni odprtosti na izkušnje.

Ti rezultati ustvarijo manjšo dilemo kokoši in jajca. Torej ali uživanje konoplje izboljša ustvarjalnost, ali pa so naravno kreativni ljudje bolj nagnjeni k uživanju konoplje?

Kreativnost in konoplja

Perspektiva

Pomembno pa je omeniti, da zelo verjetno pod vplivom konoplje sebe dojemamo kot bolj kreativne, kot bi nas dojemal zunanji opazovalec. To se lahko zgodi pri mnogih psihoaktivnih substancah. Na primer, zaradi alkohola mnogi menijo, da so izjemno duhoviti, medtem ko si lahko delajo veliko sramoto.

Prav tako pa je zelo pomembno trenutno stanje zavesti/uma ter okolica v kateri smo ob uporabi (kot pri večini psihoaktivnih snovi). Na primer, odmerek konoplje nam je lahko včeraj močno povečal kreativnost, danes pa ne, ker smo pod večjim stresom ali pa občutimo tesnobo zaradi dogodka v službi. Zelo težko je zares razumeti, kaj točno se dogaja v določenem trenutku in v določenem primeru.

Majhni odmerki pomagajo, veliki odmerki ohromijo

Študija iz leta 2014 je zaključila, da je pri konoplji in kreativnosti ključno odmerjanje.  Ugotovili so, da pri nizkih odmerkih (5,5 mg THC) konoplja izboljša dva vidika divergentnega razmišljanja: število navedenih odgovorov in fleksibilnost oziroma variacija odgovorov.

Kreativnost in konoplja
Vir: Schafer et. al

Rezultati so bili mnogo boljši z vidika izvirnosti oziroma edinstvenosti odgovorov. Ko pa je bil odmerek zvišan na 22 mg THC, so bili rezultati slabši v vseh kategorijah (razlaga oziroma navedene podrobnosti pri razlagi odzivov, so bile povsod nizke – rahlo boljše je bilo pri skupini, ki je prejela placebo).

Manj kreativni posamezniki

Še ena študija, ki pa je bila izvedena leta 2012, je razdelila sodelujoče v dve skupini. V prvi so bili posamezniki ocenjeni kot zelo kreativni, v drugi pa manj kreativni. Obe skupini pa so testirali z in brez učinka THC (nekaj je bilo razlik v vrsti in kemični sestavi konoplje pri različnih uporabnikih). Konoplja je imela zelo malo učinka na zelo kreativne posameznike, rezultati manj kreativnih pa so pokazali povečanje v kreativnosti.

Creativity and cannabis
Vir: Schafer et. al

Študija zaključuje, da če si manj kreativen ti lahko konoplja pomaga ustvarjati. V kolikor pa si že zelo kreativen pa ne bo vidnega velikega učinka. Nekateri zelo kreativni umetniki pa pravijo, da jim konoplja pomaga pri sproščanju telesa, odstranitvi psihičnih ovir in stresa ter zaradi tega lahko mnogo bolje uporabijo svoj naravni potencial

KONOPLJA IN POVEČANA OSREDOTOČENOST

V popularni predstavi ima konoplja mnogo večjo povezavo s kreativnostjo kot z osredotočenostjo. Obstaja pa tudi dolga tradicija uporabe konoplje za povečanje osredotočenosti, še posebej pri dolgotrajni fizični aktivnosti (zelo pogosto se uporablja tudi v borilnih veščinah). Na primer, borci v severni Indiji so uživali »bhang«, pijačo, ki vsebuje konopljo. Z njo so povečali dolgoročno osredotočenost med napornimi celodnevnimi treningi. Mnogi umetniki in misleci so uživali pozitivne učinke konoplje, ki jih ima na kreativnost. Steve Jobs je izjavil (prevedeno iz angl.): »Najbolje lahko opišem učinek konoplje in hašiša tako, da se počutim sproščen in kreativen«.

Znanstveniki so mnogo manj pozornosti usmerili v učinek konoplje na osredotočenost. Mnogi posamezniki pa poročajo, da jim manjši odmerki konoplje ali pa CBD pomagajo pri osredotočenosti. Ena od teorij je, da je osredotočenost boljša, ker z uporabo konoplje ali CBD utišamo kradljivce pozornosti kot so tesnoba, stres in kronična bolečina. Dodatno pa imajo znanstveniki tudi dokaze, da konoplje drugače vpliva na starejše in mlajše možgane. Tako lahko učinki na povečanje osredotočenosti nihajo glede na starost posameznika.

Ljudje, ki so kronično izpostavljeni stresu bodo lahko občutili večji učinek pri izboljšanju osredotočenosti v primerjavi s posamezniki, ki niso preveč izpostavljeni stresu. Kronični stres pogosto vodi v kronična vnetja.

SAMI UGOTOVITE KAJ VAM USTREZA

Kot pri ostalih področjih raziskav konoplje je tudi tu še veliko dela vezanega na raziskovanje in preučevanje povezav med konopljo in kreativnostjo. Znanstveniki nimajo zelo trdnih, jasnih zaključkov vezanih na to zelo abstraktno temo. Konoplja lahko poveča kreativnost, vendar le pod določenimi pogoji in pri določenih ljudeh. Tudi takrat pa lahko njeni učinki na kreativnost variirajo od trenutka do trenutka. Konoplja je lahko portal do kreativnosti, ki pa ni nujno odprt ves čas.

Če ste že kreativni in menite, da vam določen odmerek konoplje še izboljša kreativnost, potem znanstvena napoved vašega rezultata niti ni preveč pomembna. Naredite kar vam ustreza. Če pa še vedno ugotavljate kako ustvarjalnost in konoplja lahko služita vam, poskusite z različnimi odmerki, kreativnimi aktivnostmi, sortami konoplje in okolji – tako lahko najdete umetnika v sebi.

Sledite naši Facebook strani ali pa se naročite na novičke tukaj. Tako ne boste zamudili novih zanimivih prispevkov ter ponudb. Pretekle prispevke si lahko ogledate na Zmajevem Blogu. Aktualna ponudba izdelkov pa je na voljo v naši spletni trgovini.

G. D. C.

02. 12. 2021

Dragon Cannabis